ศรีอยุธยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราศรีอยุธยา เราพร้อมสัญญาเป็นศรัทธาภูมิฤทัย
เพลิงสีเทาแดง คือแสงเรืองแรงยิ่งใหญ่
ผูกพันมั่นในดวงใจ เราสืบไปไม่มีเสื่อมคลาย
นามศรีอยุธยา เป็นศรีชีวาแห่งเราไม่เว้นวาย
เรืองพร้อมอาจารย์ เรืองวิชาการถ่ายทอด
ให้เราจำเริญใจกาย มาด้วยการศึกษาที่ดี

สีแดงและเทา พาเราเป็นน้องพี่
ร่วมความสามัคคี ต่างมีสัมพันธ์มั่น
แม้นยามจากไกล ดวงใจเรารักกัน
ไม่ลืมคืนวัน ร่วมศรีอยุธยา

คบเพลิงพุ่งแสง เปล่งแสงแรงคุณค่า
สว่างในรัก ศรัทธามิคลายคลี่
หัวใจมั่นคง ดำรงความภักดี
พวกเรานารี เลือดศรีอยุธยา

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ โรงเรียนศรีอยุธยา
ไม่มีการบันทึกเสียง
จากหนังสืองานวันศรีอยุธยารำลึก 2511
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรีอยุธยา