สู่ขวัญจันทรเกษม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ฉันคืนสู่จันทรเกษม
แสนเปรมปลื้มหฤหรรษ์
เสียงทิวสนครางสัมพันธ์
ดลใจเรียกฉันบรรเลงเพลงดัง
เหลียวมองสระบัวตรงนี้
น้องพี่จะลืมหรือยัง
สวยสีมาลีสะพรั่ง
เคยมีความหลังฝังฝากฤดี

คำสอนของครูอาจารย์
ซึ้งซ่านอยู่ชั่วชีวี
คติพวกเรานั้นมี
รู้ฝึกตนดี ทวีปัญญา
เมื่อมาที่จันทรเกษม
ฉันเอมอิ่มใจทุกครา
ถึงไกลรักจันทรเหมือนว่า
คอยวันกลับมายังสถาบัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสู่ขวัญจันทรเกษม