แสดเหนือนภา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ว่าที่ร้อยตรีอวบ เหมะรัชตะ
  พวกเรามาร่วมน้ำจิต
บริหารธุรกิจเกียรติ์ศักดิ์ศรี
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์การบัญชี
สามัคคีดังพี่น้องท้องเดียวกัน
เศรษฐศาสตร์ไทยจักวัฒนา
หากเราใช้วิทยาสมานฉันท์
เร่งเข้าเถิดเร็วไวก้าวให้ทัน
ชาติเรานั้นจึงจะปลอดโพยภัย

เราทำงานล้วนอดทนผลงานเด่น
ถึงคราวเล่นเด่นนำตามวิสัย
ถึงจะแพ้จะชนะระเริงใจ
เทิดทูนสีแสดไว้เหนือนภา
จิตใจเราใฝ่ทะนง
ดุจดังหงส์โบยบินอยู่บนเวหา
เพียรเราเพียรเรียนรู้อย่ารอช้า
เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งไว้เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : พิมพกา วันดี นำหมู่ชายหญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมเป็นเพลงของคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ แต่ปัจจุบันได้แยกคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกจากกัน เนื้อเพลงในสี่ท่อนแรกปัจจุบันจึงเป็น
พวกเรามาร่วมน้ำจิต
บริหารเศรษฐกิจให้ขจร
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐเกษตรสหกรณ์
เอื้ออาทรดังพี่น้องท้องเดียวกัน
เนื้อเพลงต่อไปก็ต่อตามข้างต้น ที่จริงแล้วทั้งเพลงขับร้องหมู่ทั้งเพลง แต่
แผ่นเขียนว่าพิมผกา วันดี นำหมู่ชายหญิง ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงเศรษฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ แต่ที่แน่ๆเป็นการขับร้องคู่ ระหว่างคุณยรรยงค์ เสลานนท์กับคุณธิดารัตน์ วรินทราคม
แฟนเพลง
© ^^

เศรษฐศาสตร์ เกษตรฯ ค่ะ
ๆฟรหากำ
© เพราะ คิดถึง
ศก.44

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสดเหนือนภา