ลาทีสามพราน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พบกันก่อนจากสามพราน พบกันในงานเลี้ยงลา
เอ้า ฮาฮ้าฮา เฮฮา แสนเปรมอุราดังปอง
พบกันมันต้องสนุก ต้องตวงความสุขไปครอง
เริงรื่นวันเลี้ยงฉลอง ยศเราเคยปองมานาน
พบกันวันร่วมสังคม ระเริงอารมณ์สำราญ
ดื่มกันแล้วพลันชื่นบาน เลี้ยงกันให้คลานสักที
เพราะเราเรียนกันเหนื่อยจิต สมใจยามติดกระบี่
บำเหน็จชีวิตชั้นนี้ สมควรยินดีปรีดา

ร่วมรำลึกหนหลัง ครั้งยังเคยตั้งตา
ร่วมเรียนกันนานมา ถึงคราต้องลาไกล
ห่างกันแล้วฝันถึง คะนึงกันเรื่อยไป
ก่อนอำลาพาใจ ฝากในความไมตรี
ขอลา ลาก่อนสามพราน ล้นทรวงดวงมานภักดี
ก่อนลาขอเริงสักที ย้อมใจให้มีชื่นบาน
พบกันมันต้องสนุก แล้วตวงความสุขนานนาน
พอจากกันแล้วฝันหวาน ฝังในดวงมานอาลัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาทีสามพราน