เยือนสามพราน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มาเยือนสามพรานแดนตระการดาลดื่มใจ
ดังเทพนิมิตไว้แสนสดใสสล้างรมย์
ร่มกายร่มใจร่มไปแม้เนาในแดดลม
น่าชื่นชมสมเสพสุขสมรักภิรมย์หล้าฟ้า
นาเอยสวนเอย ดูงอกเงยเลยแผ่นดิน
นครชัยศรีรินทร์สายกระสินธุ์ซึมซาบมา
อาบกายอาบใจเอิบไปทั้งแดนใจศรัทธา
อิ่มอุราเหมือนมนตราฟ้าสามพรานพร่างพรม
สามพรานสะพรั่งพร้อมความหวังประดังประดาล
เทพท่านคงสงสารฟ้าจึงประทานเงาร่ม
ร่มโพธิ์ ร่มไทร รัตนตรัยคลุมห่ม
สามพรานพรมพร่างพรสุขสมทั่วเขตคมน์เขตคาม
มาเยือนสามพรานชวนชื่นบานปราณปลื้มเปรม
อกเอ๋ยใจเอ๋ยเอมแสนเกษมเปรมสุดปราม
อยากเยือน อยากยล อยากยิน ฟ้าและดินถื่นงาม
อยากอยู่ยังฝังจิตใจหวามแฝงไว้ตามแผ่นดิน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เขียนตามแนวฝันของ อิสระ ปั้นชุด

แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเยือนสามพราน