ระเด่นลันไดเสี่ยงรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระมหามนตรี (ทรัพย์)
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  เมื่อนั้น
พระสุวรรณลันได ลันไดอันเรืองศรี
เหลียวพบสบเนตร สบเนตรนางตานี
ภูมีพิศพักตร์ พิศพักตร์ลักขณา

สูงระหงทรงเพรียว ทรงเพรียวเรียวรูด
งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา
ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอเอย

นี่จะเป็นลูกสาว ลูกสาวท้าวพระยา
หรือว่าเป็นพระมเหสี
อกใจทึกทักรักเต็มที
ก็ทรงสีซอสุวรรณขึ้นทันใดเอย

ยักย้ายร่ายร้องเป็นลำนำ
มีอยู่สองสามคำจำไว้ได้
สุวรรณหงษ์ถูกหอก ถูกหอกอย่าบอกใคร
ถูกแล้วกลับไป ได้เท่านั้นเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ, เกี้ยว
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากวรรณคดีไทย เรื่อง "ระเด่นลันได"
ดำริ, เกี้ยว
© เนื้อเพลงไม่ครบครับ ( มีเพียงตอนเดียว / หายไป 2 ตอนครับ ) กรุณาช่วยเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ
เพชรบุรี
© น่าจะขาเนื้อเพลงอีกท่อนหนึ่งครับ
วิจิตร
© เมื่อนั้น
พระสุวรรณลันไดลันไดอันเรืองศรี
เหลียวพบสบเนตรสบเนตรนางตานี
ภูมีพิศพักตร์พิศพักตร์ลักขณา

สูงระหงทรงเพรียวทรงเพรียวเรียวรูด
งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา
ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอเอย

นี่จะเป็นลูกสาวลูกสาวท้าวพระยา
ฤๅว่าเป็นพระมเหสี
อกใจทึกทักรักเต็มที
ก็ทรงสีซอสุวรรณขึ้นทันใดเอย

ยักย้ายร่ายร้องเป็นลำนำ
มีอยู่สองสามคำจำไว้ได้
สุวรรณหงษ์ถูกหอกถูกหอกอย่าบอกใคร
ถูกแล้วกลับไปได้เท่านั้นเอย

จบครับ ระเด่นลันไดเสี่ยงรัก ที่คุณเลิศ ประสมทรัพย์ มีเท่านี้ครับ
เกี้ยว

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงระเด่นลันไดเสี่ยงรัก