แรงเสน่หา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระมหามนตรี (ทรัพย์)
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  เมื่อนั้น
นางประแดะตานีศรีใส
สดับเสียงสีซอพอฤทัย
ให้วาบวับจับใจผูกพัน

ยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักดิ์
ลืมรักท้าวประดู่ผู้ผัวขวัญ
ทำไฉนจึงจะได้พระทรงธรรม์
มาเคียงพักตร์สักวันด้วยรักแรงเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา นำหมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จากวรรณคดีไทย เรื่อง "ระเด่นลันได" บทประพันธ์ของ พระมหามนตรี (ทรัยพ์)
2. เป็นเพลงจากแผ่นเสียงลองเพลย์ ชุด รำวงปีใหม่ และตะลุง ระเด่นลันได ผลงานของครูเวส สุนทรจามร (เลิศ - ศรีสุดา นำหมู่ ชาย หญิง อโศก, สุรพล, บรรจงจิตต์ และนาตยา)
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแรงเสน่หา