กรรมใด

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  กรรมใดนะอกเรา
แต่ก่อนเก่าไม่เคยเป็น
เคยชื่นเย็น
บัดนี้เป็นเหมือนดังไฟ

นั่งนอนไม่เป็นสุข
ถมแต่ทุกข์ร้อนทรวงใน
มองโลกมืดจืดไป
หัวใจเศร้าหงอยเหงาทรวง

กรรมใดนะพุ่มพวง
มาพบพี่ให้มีรัก
ปลดใจไม่อาวรณ์
แต่สุดถอนความรักหนัก
จึงได้แต่อกหัก
คร่ำครวญรักอยู่ผู้เดียว

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกรรมใด