มาร์ชมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มหาวิทยาลัยนามการค้า
สร้างความก้าวหน้าทางการค้าไทย
สำเภาแล่นใบวิไลชื่นตา
เพิ่มพูนศรัทธาคุณค่าแห่งการค้าไทย
พวกเราศึกษาวิชายิ่งใหญ่
ตั้งใจเรียนไปค้าไปขายไปให้ดี
หมายปองมุ่งไกลหวังไทยมั่งมี
ด้วยเศรษฐกิจดีเพิ่มทวีเงินตรา
แม้ว่าไทยค้าไทยทำ
ก็จะทำสำเภาพูนค่า
สมในอุราพ่อค้าชาวไทย
สำเภาจะงามสมความตั้งใจ
ด้วยไทยช่วยไทยปองใฝ่ผลิตและค้ากัน
พวกเรามั่นหมายมิคลายปองมั่น
ด้วยความใฝ่ฝันหวังมาค้ากันเรื่อยไป
แม้เราร่ำรวยเหมือนดังช่วยไทย
รุ่งเรืองก้าวไกลชาติไทยมั่งมี
ขอให้การค้าไทยเรา
ร่วมสำเภาของเราเต็มที่
รักกันให้ดีศักดิ์ศรีเกรียงไกร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพิ่ม คล้ายบรรเลง เรียบเรียง
ดำริ
© คูณบัณฑิต เกษะประกร ศิษย์เก่ารุ่น 1 ได้กรุณาไปหารายละเอียดเพิ่มเติม จากห้องสมุดกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้หลักฐานเป็นโน๊ตเพลงมา มีวันที่กำกับดังนี้ เพลงมาร์ชวิทยาลัยการพาณิชย์ หรือเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509 และจากบันทึกของคุณอำนวย ซุ้นสุวรรณ (เจ้าของร้านอาหารพรานเบ็ด) และ คุณสุรพล สุเดชะ แจ้งว่าเพลงนี้
ได้บรรเลงครั้งแรกที่ โรงภาพยนต์ ศาลาเฉลิมไทย (ลานเจษฎาบดินทร์ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2509 โดยนักร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์
สุวนีย์
© เอาเนื้อเดิม ซึ่งเป็นเนื้อเมื่อครั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังใช้ชื่อว่าวิทยาลัยการพาณิชย์ มาลงให้ดูเปรียบเทียบครับ เพลงนี้เดิมชื่อ "มาร์ชการพาณิชย์"
>> คำร้อง ธาตรี
>> เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรเลง
>> ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
>> ขับร้อง ชาวคณะสุนทราภรณ์

วิทยาลัยการพาณิชย์สร้างความสัมฤทธิ์ทางการค้าไทย
สำเภาแล่นใบ วิไลชื่นตา
เพิ่มพูนศรัทธา คุณค่าแห่งพาณิชย์ไทย
พวกเราศึกษา วิชายิ่งใหญ่
ตั้งใจเรียนไป ค้าไปขายไปให้ดี
หมายปองมุ่งไกล หวังไทยมั่งมี
ด้วยเศรษฐกิจดี เพิ่มทวีเงินตรา
แม้นว่าไทยค้าไทยทำ ก็จะนำสำเภาพูนค่า
สมในอุรา พ่อค้าชาวไทย
สำเภาจะงาม สมความตั้งใจ
ด้วยไทยช่วยไทย ปองใฝ่ผลิตและค้ากัน
พวกเรามั่นหมาย มิคลายปองมั่น
ด้วยความใฝ่ฝัน หวังมาค้ากันเรื่อยไป
แม้นเราร่ำรวย เหมือนดังช่วยไทย
รุ่งเรืองก้าวไกล ชาติไทยมั่งมี
ขอให้พาณิชย์ไทยเรา ร่วมสำเภาของเราเต็มที่
รักกันให้ดี ศักดิ์ศรีเกรียงไกร
วิเชียร มกค

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย