สวรรค์ชาวจันทร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้จันทบุรี
เมืองมณีขจีจำรัส
จำรูญรมย์สมแดนกำดัด
ดรุณีรัตน์ชัดงามสะพรั่ง

โอ้จันทบุรี
แดนฤดีที่มีเวทย์ขลัง
มีมนตราฟ้าดินประดัง
ดาลภวังค์ฝันหลั่งภิรมย์

ธรรมชาติ
วิลาศรัฐเรื้องรื่นรมย์
ทุกทิศทางช่างชวนฝันชม
ภาพงามสมซึ้งใจซึ้งตา

อุดมสมบูรณ์
มีพร้อมมูลพูนผลนานา
มีสมบัติสะพัดพรั่งตา
ดอนฟ้าสถาพรพร่าง

โอ้จันทบุรี
แดนฤดีที่เลอสร่าง
รมณีย์ศรีจันทร์กระจ่าง
กระเจิงเวิ้งว้างคว้างลอยลมคลื่น

หาดดังวิมาน
ชมสำราญซ่านชลฉ่ำชื้น
ชวนคำนึงถึงวันและคืน
ชีวิตยืนระรื่นรักไป

ฟ้าจันทร์แจ่ม
แอร่มแหลมสิงห์ดั่งไกล
คิดถึงไปทอดใจถอนใจ
อยากพบใครเห็นใครเขามา

บ่อพลอยร้อยรมย์
คอยร้อยรมย์ชิดชมชีวา
ธารน้ำตกตกพลิ้วริ้วเรื่อยมา
ธารน้ำใจหนาล้ารอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดจันทบุรี
แฟนเพลง
© ผู้ที่ขับร้องบทเพลงนี้คือคุณ พรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใสครับ
พรหมลิขิต

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์ชาวจันทร์