จันทร์ใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้จันทร์จันทร์เอ๋ยจันทร์ใจ
ฟ้าหล้าไหนมีไหนใครงามอย่างจันทร์
เจ้างามงามหวามชีวัน
เหมือนวิมานฟ้าภินันท์หลั่นลอยโลมดิน

โอ้จันทร์จันทร์เอ๋ยจันทร์ใจ
สวยไสวสวรรค์รำไรรื่นริน
รื่นรมย์สมภพโสภิน
เร้าชีวินรักฟ้าดินถิ่นจันทร์โสภา

มิ่งขวัญจันทร์บรรเจิดใจ
จูบใจให้ไหวไปอ่อนมา
โอนชีวิตชีวา
อ้อมอกฟ้าทรวงดินดื่มถวิลหวานใจ

โอ้ใจใจเอ๋ยใจจันทร์
ขอกระสันทรวงฝันแต่จันทร์เรื่อยไป
เกิดตายชาติไหนภพใด
ขออาลัยรักพิไลหล้าจันทร์ฟ้าจันทร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดจันทบุรี
แฟนเพลง
©
โอ้จันทร์จันทร์เอ๋ยจันทร์ใจ
ฟ้าหล้าไหนมีไหนใครงามอย่างจันทร์
เจ้างามงามหวามชีวัน
เหมือนวิมานฟ้าภินันท์หลั่นลอยโลมดิน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้จันทร์จันทร์เอ๋ยจันทร์ใจ
สวยไสวสวรรค์รำไรรื่นริน
รื่นรมย์สมภพโสภิน
เร้าชีวินรักฟ้าดินถิ่นจันทร์โสภา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
มิ่งขวัญจันทร์บรรเจิดใจ
จูบใจให้ไหวไปอ่อนมา
โอนชีวิตชีวา
อ้อมอกฟ้าทรวงดินดื่มถวิลหวานใจ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้ใจใจเอ๋ยใจจันทร์
ขอกระสันทรวงฝันแต่จันทร์เรื่อยไป
เกิดตายชาติไหนภพใด
ขออาลัยรักพิไลหล้าจันทร์

ยุทธนา สุขจันทร์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจันทร์ใจ