โรงเรียนท่าเรือจ้าง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เหนือลำน้ำตราดที่ไหลเวียน
ยังมีโรงเรียนท่าเรือจ้าง
แลสล้างเด่นไปทั่วทางใกล้ไกล
สั่งสอนให้ความรู้
ช่วยเชิดชูผองเรานี้ให้
ก้าวไปได้กว้างไกลดั่งใจหมายกัน

จึงพาจำมั่นเหลือที่
ทั้งน้องพี่รักร่วมผูกพัน
ใจบูชามั่นศาลเจ้าปู่คุ้มอันทรงค่า
ซึ่งในคุณค่าท่าเรือจ้าง
ถึงแม้ไกลห่างใช่หนีหน้า
ด้วยใจใฝ่บูชาสัญญามิเลือน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
เทพกร บวรศิลป์
© เป็นเพลงที่ครูเอื้อนำมาร้องครั้งแรก ในการแสดงดนตรีที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
วิจิตร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโรงเรียนท่าเรือจ้าง