พรางรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พรางรักซ่อนไว้ให้ชู้ชื่นทุกคืนทุกวัน
เรารักกันไว้มั่นในจิตอย่าคิดห่างเหิน
เรามั่นใจรักจริงรักยิ่งเพลิดเพลิน
ควรปิดบังยั้งใจอย่าให้ขัดเขิน
เขาจะเย้ยให้อายขายหน้า
ชื่นชีวาโปรดเมตตา
รักพรางไว้อย่าให้เป็นอื่น
ให้สดชื่นยืนอยู่คู่ฟ้า
ฟังแล้วจำน้ำคำพร่ำวอน
อย่ารอนรักให้มาแยกแตกกัน
จำน้ำคำที่พร่ำรำพัน
ใจมั่นพรางรักไว้ให้ชม

พรางรักซ่อนไว้ให้ชู้ชื่นอย่าให้ขื่นขม
รักนั้นคมละม้ายคล้ายมีดกรีดเชือดดวงใจ
คราวแรกรักหวานจริงหวานยิ่งสิ่งใด
พอสิ้นรักรสดื่นไม่ชื่นสดใส
รักสิ้นหวังรักครั้งเก่าก่อน
ต้องอาวรณ์ค่อยผันผ่อน
รักพรางไว้อย่าให้ใครชื่น
ให้ยั่งยืนสดชื่นเช่นกัน
พึงระวังยั้งใจให้มั่น
ใฝ่ฝันรักกันให้แน่แก่ใจ
จำถึงวันรักกันใหม่ใหม่
ชื่นใจพรางรักไว้ให้ชม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สมถวิล/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์ , วรนุช อารีย์ , หมู่สุนทราภรณ์ (ประสานเสียง)
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะโบเรโล่
2. สุนทราภรณ์ บันทึกเสียง 2 ครั้ง ประมาณปี 2483 และ 2522
3. วรนุช อารีย์ บันทึกเสียงอีกครั้ง ประมาณปี 2496
4. ภายหลังวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำมาทำเป็นรูปแบบเพลงประสานเสียง
สมถวิล/เทพกร บวรศิลป์
© เพลง"พรางรัก" เป็นเพลงเก่าที่มีมานานแล้ว เดิมทีคุณมัณฑนาขับร้อง แต่พอจะอัดเสียงปรากฎว่าเวลาหมดเสียก่อน ต่อมาเมื่อคุณมัณฑนาออกจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วคุณวรนุช อารีย์ จึงได้บันทึกแผ่นเสียงไว้ เพลง"พรางรัก"นี้คุณวรนุช อัดเสียงที่ชั้นบนโรงภาพยนต์เฉลิมไทยพร้อมกับเพลง"ลวงรัก (ก่อนคุณว่ารักว่าหวง เดี๋ยวนี้คุณลวงไม่ห่วงไม่หวงดั่งคำ...)" และเพลง "หวานคำ" เพลงนี้ร้องคู่กับครูวินัย ซึ่งเพราะมาก ๆ (คำเธอช่างหวานยิ่ง โอ้หวานจริงทุกสิ่งฉันชื่นชอบ เมื่อเธอตอบรัก..)

รองทวง
© เพลงพรางรัก เป็นเพลงที่เก่ามาก ครูเอื้อ สุนทราสนาน เคยร้องไว้นานมาก รุ่นเดียวกับเพลงมาลัยดอกรัก ภายหลังคุณวรนุชอารีย์ นำมาบันทึกเสียงอีกครั้ง แต่ทั้ง 2 ฉบับนี้ได้สูญหาย ไม่ค่อยมีผู้ใดได้รับฟังนัก และมีการนำมาบันทึกใหม่อีกครั้ง โดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ในช่วงปลายของชึวิตท่าน ในแผ่นลองเพลย์

จาก.."สุนทราภรณ์รำลึก-มนต์สวาท"
โย่ง
© เดิม สุนทราภรณ์ขับร้องบันทึกเสียงไว้กับแผ่นเสียงตราลิง ต่อมาคุณวรนุช บันทึกเสียงกับแผ่นตรากระต่าย ต่อมา สุนทราภรณ์ บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงโรต้า ปี 2522 และบันทึกเสียงครั้งล่าสุด โดยการขับร้องประสานเสียง ในปี 2526
วรวิทย์
© ให้ยั่งยืนสดชื่นเช่นกัน พึงระวังยั้งใจให้มั่น....ได้ยินคุณวรนุชร้องว่า..ให้ยั่งยืนสดชื่นเช่นก่อน ฟัง..ระวังยั้งใจให้มั่น


vip94
© พอสิ้นรักรสดื่นไม่ชื่นสดใส.....คุณวรนุชร้องว่า...พอสิ้นรักรส "อื่น" ไม่ชื่นสดใส...
vip9
© "น่าจะ"...พอ.|สิ้น|รัก.|รส|ขื่น|
ไม่|ชื่น|สด|ใส|.
รัก|สิ้น|หวัง|รัก|ครั้ง|เก่า|ก่อน|.
อุดร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพรางรัก