มาลีสีขาว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง สมคิด เกษมศรี     
  สีขาวบริสุทธิ์
เปรียบประดุจมาลีที่เฉิดฉัน
ผกาค่างามสูงครัน
ก็คือเรานั้นสัมพันธ์คุณค่า

ทำงานอันยิ่งใหญ่
ช่วยชนให้ล่วงภัยจากโรคา
ทำไปด้วยใจเมตตา
ชีพตนล่วงลามิเคยปรารมภ์

หัวเฉียวพยาบาล
ปณิธานเปลื้องทุกข์สังคม
คุณธรรมนำอารมณ์
ขวนนิยมสร้างสมศรัทธา

ภูมิใจในหน้าที่
ชีพเรานี่ยอมพลีเพื่อดินฟ้า
ความดีไม่มีคลาดคลาด
เชิดชูบูชาสมญาคงมั่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงพยาบาลหัวเฉียว
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาลีสีขาว