สีลมสำเริง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พาณิชยการสีลมงามสมในเชิงวิชา
นามระบือเลื่องลือนานมาศักดิ์สมญางามเลิศเฉิดฉัน
เลิศหรูชูเชาวน์เร้าตาสถาบันนามสำคัญ
เกียรติประวัติเกินใครใครสรรคำนั้นมาเป็นกำนล

ครูอาจารย์ท่านสั่งสอนพร่ำบ่นวิชา
ช่วยหล่อหลอมเร้าให้สูงค่าสร้างศรัทธาที่มีค่าล้น
ศักดิ์ศรีไม่มีน้ำใจนำน้อมในใจทุกคน
เป็นพลังสร้างไทยให้แข็งข้นทุกคนพร้อมใจช่วยกัน

ยามร้างไกลแดนสีลมขื่นขมอารมณ์หมองไป
เพียงกายไกลแต่ในฤทัยยังซึ้งในคุณค่าผูกพัน
ความหลังยังคงรัดรึงมันซึ้งตรึงเป็นนิรันดร์
รอยอาลัยติดตราเตือนในขวัญเรานั้นดังรอยพิมพ์ใจ

คอยคืนวันกลับถิ่นขวัญอันรื่นเร้ารมย์
ที่เรานั้นเคยได้ชิดชมบ่มกายใจให้แกร่งเกรียงไกร
วันนี้เราชาวสีลมซ่านสมเปรมปรีดิ์ฤทัย
มาเจอกันต้องสุขสนานให้สมในหัวใจใฝ่ปอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนพณิชยการสีลม
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสีลมสำเริง