วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกนามนี้ฤๅ
สังคมระบือเลื่องลือศักดิ์ศรีเด่นดีหนักหนา
สมญาเกรียงไกรพันผูกดวงใจเราให้น้อมในศรัทธา
พากเพียรศึกษาเรื่อยมาทุกคนตั้งตาอาจินต์

รักเรียนเพียรทำเกษตรกรรมรวมนำวิชาช่วยพารุดไป
สรรค์ทางสร้างไทยเหนื่อยยากเพียงไหนไม่เคยถวิล
พุทธชินราชคือหลักนำชัยศรีไทยขวัญในแผ่นดิน
เหนี่ยวนำชีวิตจิตจินต์ผองเราทั้งสิ้นเรื่อยมา

บ้านกร่างสมญาที่พาฤทัยผูกพัน
ถิ่นเรานิรันดร์อยู่กันนานมา
เคยสุขสำราญเปรียบปานวิมานอุรา
สนุกทุกคราจึงติดตราสัญญาจำมั่น

ดวงจิตของเราแนบเนาพร้อมยอมชีพพลี
มั่นในภักดีจักรีราชันย์
ชาติศาสน์สัมพันธ์พวกเรารักร่วมผูกพัน
ด้วยใจน้อมนันท์เป็นมิ่งขวัญนิรันดร์ฤทัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก