ส.ว.ก.สัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยกรุงเทพฯ นั้น
แหล่งรวมขวัญผองเรานั่นผูกพันกันไม่คลาย

เชื่อมโยงใยสัมพันธ์ให้มั่นไปไม่ห่างหาย
สามัคคีมิหน่ายไม่รู้คลายจากหัวใจนั้นรักกันไม่มีวันสิ้น

อยู่แห่งใดยังเฝ้าคิดถึงความเก่าอันสดใส
ช่อชัยพฤกษ์ชวนครวญใคร่เกียรติไกรในจิตจินต์

ดุจดังเพชรงามก่องเก็จค่าชวนควรถวิล
ครองความงามวาบวับวามอาจินต์

อันความดีเทิดไว้ในชีวิน
ให้ชนลือระบิลไม่หน่าย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ปัจจุบัน คือ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงส.ว.ก.สัมพันธ์