สวรรค์บ้านบึง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้งามเสมือสวรรค์เคลื่นคล้อยลอยหลั่นลงมาสู่ดิน
ชวนคะนึงจิตจินต์ถวิลผูกพัน
บ้านบึงเขตแคว้นแดนนี้เราผองน้องพี่ฤดีใฝ่ฝัน
เคยสำราญร่วมกันสุขสันต์อุรา

ท.น.ช.สมญานามย่อรวมหล่อขวัญ
ยังติดเตือนใจกันเช้าเย็นนั่นเรานั้นเพียรฝึกมา

1. ร่วมเรียนร่วมรักศักดิ์ศรี
เทิดเหนือชีวีมิมีคลาดคลา
ความสัมพันธ์ติดตราสัญญาไม่แปรผัน

2. ชื่นชูเลือดหมูสดสี
เรารักกันที่สีเดียวเกี่ยวพัน
ไม่ร้างลืมถิ่นขวัญเทคนิคบ้านบึงนี้
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์บ้านบึง