ร่มพฤกษ์สัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ในสังคมรื่นรมย์ไฉไล
แดนฤทัยเกริกไกรสมญา
เกริกงามเด่นอยู่ชวนชื่นชูทุกเวลา
เราภาคภูมิซึ้งวิญญาณ์ในอุราฝัน

เคยสำราญเนิ่นนานหลายปี
ในฤดีจึ่งมีสัมพันธ์
ที่ทางนี่นั่นเคยได้มาใช้ชีวัน
ยังติดเตือนมิเลือนกันฝังจำมั่นไป

อยู่ไหนหัวใจใฝ่ถึงกัน
ครองรักมั่นด้วยผูกพันฝันใฝ่
อันบิ๊กเบนสูงงามเด่นนั้นไซร้
เสียงยังก้องอยู่ในจิตใจไม่แปรผัน

1. ความสัมพันธ์มั่นในฤทัย
ยังมิคลายเกริกไกรนิรันดร์
โอ้บางด้วนนั่นเราจะมาหาวัยวัน
ทวนสู่ความหลังรำพันฝันจนซ่านใจ

2. ความสัมพันธ์มั่นในฤทัย
ยังมิคลายเกริกไกรนิรันดร์
โอ้บางด้วนนั่นคงจะมีหนอคืนวัน
เราได้คืนหลังรำพันฝันในบ้านเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำเกริกวิทยาลัย
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มพฤกษ์สัมพันธ์