มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
สมญาลือไกลวิไลในหล้าเลิศในศักดาของครู
ถิ่นนี้ที่ผองเรารวมพลังสร้างสรรค์ขึ้นมาให้สังคมซึ้งค่าชวนชู
ศักดิ์ศรีเราสำคัญทุกคนมั่นเทิดศักดิ์ซึ้งอยู่ไว้คุณค่าตราตรูมิรู้หน่าย

พร้อมนำวิชาอันได้ศึกษาชุบชูศึกษา
ด้วยใจศรัทธาไม่มีเสื่อมคลาย
ใช้แววชีวาค่าควรมั่นหมาย
เสริมสร้างสังคมก้าวไกลมิได้ท้อกัน

แสงประทีปส่องงามผ่องเฉิดฉาย
ทั้งบัวเพริศพรายนั่นคือเครื่องหมายที่ใจเฟื่องฝัน
ขอเทิดไว้มั่นไม่แปรเปลี่ยนผัน
ทุกคนหมายปองผูกพันรักกันชั่วกาล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา