พ.ก.ส.โสภา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พณิชยการสยาม
นั้นนามเลิศหรูผ่องพรรณ
สถานที่เราได้เพียรเรียนกัน
หมายมั่นอยู่นานช้า

ความรู้ที่ครูให้นั้น
น้อมนันท์สร้างสรรค์ศรัทธา
ให้ผองเรานั้นแกร่งในชีวา
สมค่าแห่งคนพ้นไป

เมื่อยามพิกุลเบ่งบาน
ความหอมซ่านอบอวลหวนกลิ่นไกล
มาลีนี้ชวนฝันใฝ่
หอมห้อมใจไม่จางร้างอุรา

พี่น้องผูกพันมั่นไว้
รักในศักดิ์ศรีเรื่อยมา
สามัคคีกันมั่นในวิญญาณ์
มิคลาคลาดไปนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนพณิชยการสยาม
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพ.ก.ส.โสภา