เศรษฐศาสตร์รามคำแหง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ท่ามกลางสนทิวงาม
สถาบันเรืองนามหนึ่งในรามคำแหง
เกียรติปรากฎงดงามแซง
เรืองวิชากล้าแกร่งไปทุกแห่งทุกหน

เศรษฐศาสตร์นั่น
ผู้คนกล่าวขวัญน้ำใจอันเข้มข้น
เรานำชุมชน
ให้ล่วงพ้นความยากจนหม่นหมอง

ไม่เคยท้อการงาน
เราพร้อมพลีทุกด้านกอบกิจการสนอง
พัฒนาฟ้าสีทอง
ครองขวัญอันพราวผ่องไปทุกห้องแห่งขวัญ

อันดวงฤดี
น้องและพี่ร่วมผูกพัน
สมเป็นทิวพลิ้วลมเล่นเช่นเรานั้น
พร้อมใจกันครองรักมั่นไม่มีวันผันไปไกลกัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเศรษฐศาสตร์รามคำแหง