มาร์ชผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์อุตรดิตถ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราเกิดเป็นหญิงว่าที่จริงมิใช่แกร่งกล้า
แต่ด้วยศรัทธาพร่ำเพรียกหาติดตราฤทัย
จึ่งเหิมใจหาญกอบการยิ่งใหญ่
หมายเปลื้องทุกข์ภัยคนเจ็บคนไข้ด้วยใจคงมั่น

ตรำตรากกายใจเหนื่อยเพียงใดมิได้เคยบ่น
ทนสู้ผจญเพื่อช่วยชนล่วงพ้นทุกข์พลัน
ต่างพร้อมอุทิศชีวิตตนนั่น
ยึดหลักสำคัญคือเมตตามั่นผูกพันไม่คลาย

ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์อุตรดิตถ์
ทุกคนพร้อมพลีอุทิตใจกาย
ปองช่วยสังคมรมย์รื่นมิคลาย
มิได้เว้นวายคุณธรรมในวิญญาณ์

ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์อุตรดิตถ์
รักงานเหนือกว่าชีวิตหนักหนา
ระเบียบวินัยมิได้ร้างรา
เราต่างสัญญาเทิดเหนือชีวานานไป

ล้วนประจักษ์เป็นขวัญ
หลวงพ่อเพชรอันสำคัญยิ่งใหญ่
นามพระยาพิชัย
ที่เราเทิดไว้เหนือดวงใจแห่งเรา

รักชาติศาสนา
ทูนเทิดพระจอมราชาเหนือเกล้า
ความสัมพันธ์ของเรา
ผูกพันเร่งเร้าไว้นานเนาไม่คลาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เทพกร บวรศิลป์
© ขับร้องหมู่หญิง
ดำริ
© มี 2 เพลงที่บันทึกเสียง
มาร์ชผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์อุตรดิตถ์ - ขับร้องหมู่
ราตรีแห่งความชื่นบาน - วรนุช นำหมู่หญิง
ดำริ
© ขอเพลงราตรีแห่งความชื่นบาน และเพลงมาร์ชผู้ช่วยพยาบาลและผดุงค์และอุตรดิตถ์
pg2497@hotmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์อุตรดิตถ์