เทพสตรีเริงรมย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พร้อม) เทพสตรีเชิญซิสนุก
เพลงรุกเร้าให้เราชื่นในอุรา
เพลินอารมณ์ชื่นชมสมคุณค่า
เสียงเพลงเตือนว่าจะมัวช้าไยนั่น

สนุกสุขกันซีเล่า
เริงเร้าดีกว่าพวกเราชื่นกัน
เพลงเพลินพาให้มาหาคืนวัน
น้องพี่เรานั่นได้สุขสันต์ดังหมาย

ชาย) มาน้องพี่อย่ามีมาระแวงคอยแหนงหน่าย
อย่ามัวทำเหนียมเจียมกาย
ไม่ต้องอายเรานี้ใช่ใครกัน

หญิง) ปลื้มเปรมขวัญระเริงสุขสันต์
สำราญซ่านหทัยไปนิรันดร์
ยอดยูงไหวซึ้งในสายสัมพันธ์ที่เรานั้นคงมั่นไม่เลือนไป

หญิง) ความครั้งเก่าแนบในใจของเราจนฝันใฝ่
สระแก้วเพริศแพร้วจำได้
ยังติดเตือนใจเคยรักใคร่เคียงขวัญ

ชาย) เทพสตรีศรีใจแห่งนี้
ขวัญพี่ที่เรามีความสัมพันธ์
ไม่ลืมหลงรักยังทรงคงมั่น
โอ้แก้วขวัญจำมั่นตราบวันตาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยครูเทพสตรี
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
เทพกร บวรศิลป์
© ขับร้องโดยคุณศรีสุดา และคุณเลิศ
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
© จังหวะรำวง ชื่อว่า รำวงเทพสตรีเริงรมย์
ดำริ
© เริงเร้าดีกว่าพวกเรา"มา"ชื่นกัน
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเทพสตรีเริงรมย์