มาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยครูชูชื่อสมญาระบือชนเลื่องลือเด่นอยู่
บุรีรัมย์ตราตรูสมศักดิ์ของครูทรงค่า
วิชาปัญญาเกินใครระเบียบวินัยไกรเกริกไปทั่วหล้า
ประวัติงามหนักหนาฉายชูน่านิยม

ประหนึ่งแสงเทียนพราวพร่างส่องทางชี้ชวนชื่นชม
ใช้วิชาค่าควรนิยมสรรค์สร้างสังคมร่มใจ
จิตจ่อรักวงศ์พงศ์เผ่าแนบเนาสิในหทัย
สีเหลืองม่วงโชติช่วงพิไลแม้ยามห่างไกลไม่ลืม

ร่วมกายใจรักใคร่ผูกพัน
น้องพี่รักกันมั่นไปฤทัยเปรมปลื้ม
สามัคคีกันเป็นนิรันดร์สัมพันธ์ดูดดื่ม
ไม่เลือนลืมเพื่อนใจครองรักใคร่ไม่คลาย

เทิดชาติเคารพศาสน์มั่นคง
ภักดีในวงศ์จักรีมิมีวันหน่าย
รับใช้ประชาไม่ร้างราทั้งใจและกาย
ให้เกียรติครูขจายโรจน์เรืองไปทุกยาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทพกร บวรศิลป์
© ผิดนิดนึงนะครับ

วิทยาลัยครูชูชื่อ สมญาระบือเกียรติเลื่องลือเด่นอยู่
บุรีรัมย์ตราตรู สมศักดิ์ของครูทรงค่า
วิชาปัญญาเกริกไกร ระเบียบวินัยไกรเกริกไปทั่วหล้า
ประวัติงามหนักหนา ฉายชูน่านิยม

ประหนึ่งแสงเทียนพราวพร่าง ส่องทางชี้ชวนชื่นชม
ใช้วิชาค่าควรนิยมสรรสร้างสังคมร่มใจ
จิตจ่อรักวงศ์พงศ์เผ่า แนบเนาสีในหทัย
สีเหลืองม่วงโชติช่วงพิไล แม้ยามห่างไกลไม่ลืม

เรารวมกายใจรักใคร่ผูกพัน
น้องพี่รักกันมั่นไปฤทัยเปรมปลื้ม
สามัคคีกันเป็นนิรันดร์สัมพันธ์ดูดดื่ม
อยู่แห่งไหนไม่ลืม ยังรักปลื้มไม่คลาย

เราเทิดชาติเคารพศาสน์มั่นคง
ภักดีในวงศ์จักรีมิมีวันหน่าย
รับใช้ประชา ไม่ร้างราทั้งใจและกาย
ให้เกียรติครูขจาย โรจน์เรืองไปทุกยาม
เด็ก วคบร.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์