สมุทรสาคร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ถิ่นเอกอุดมเทพรังสรรค์รมย์พรมพร
สมุทรสาครโรจน์เรืองสมุทรธานี
หลากสินถิ่นไทยชนทั่วไปน้ำใจอารี
แลล้วนมิตรมวลมากมีแย้มยิ้มด้วยดีมีสัมมา

ข้าวในไร่นาพืชพันธุ์ธัญญาคลาคล่ำ
อีกปลาในน้ำที่ส่งผลนำเงินตรา
ประชาร่วมใจนำให้ถิ่นไทยชื่นตา
ถิ่นเรานี้หนาสมบูรณ์สุขมาดังใจ

แต่กาลโบราณแหล่งรวมเชื้อชาญในยาม
สู้ศึกสงครามไม่ให้คุกคามแดนไทย
จึงล้วนอาจองใจมั่นคงมิเกรงกลัวภัย
เลือดไทยเร้าให้แกร่งไกรแขวนขวัญโชคชัยไปนิรันดร์

ท่าจีนกว้างไกลที่รินหลั่งไหลล้นปรี่
ดั่งใจเรานี้มั่นสามัคคีนานครัน
จะอยู่ถิ่นไหนรักใคร่วมใจผูกพัน
ไม่มีเดียดฉันท์ทุกคนผูกพันดังว่า

ชื่อเคยขจรก็คือสาครบุรี
ที่ชนรู้ดีชื่อพันท้ายมีนานมา
รักษาศักดิ์ชายยอมพลีชีพวายไว้ลายลือชา
ควรนึกนิยมศรัทธาระลึกตรึกตราเป็นทวี

ภาคภูมิอุราถิ่นเราชื่นตาพร้อมอยู่
ติดเตือนตราตรูให้เราฉายชูความดี
เพื่อชนเลื่องลือสมชื่อเขตคามแห่งนี้
ผู้คนใฝ่ดีเหมือนเกลือที่มีความเค็มา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดสมุทรสาคร
เทพกร บวรศิลป์
© ใครเป็นผู้ริเริ่มให้แต่เพลงนี้ขึ้นมาคะ
ดารณี ชัยดรุณ
© อยากดาวน์โหลดเพลงสมุทรสาครฟังครับใครมีเนื้อเพลงไฟล์เป็นmp3 ช่วยให้มีการดาวน์โหลดหน่อยนะครับ
วัชรพงษ์ คล้ายแจ้ง
© เนื้อเพลงยอดเยี่ยมมากค่ะไพเรอะและจับใจความดี
แนนเด็กลำปาง
© เพลงประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
เพลงประจําจังหวัด
© หากท่านใดมี ไฟล์เพลงนี้ รบกวนติดต่อทางอีเมล gamenantapat@gmail.com นะครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
Th Flag Thailand

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมุทรสาคร