เสน่ห์โพธาราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โพธารามนั้นนามท้องถิ่น
ที่เราถวิลซึ้งจินต์จำมั่น
ด้วยเป็นดินแดนสำคัญ
ให้ความสุขสันต์มั่นคงอยู่นานช้า

แดนฤดีนี้มีนาไร่
พืชพันธ์สดใสเขียวไปในทั้งหล้า
ทั่วเขตคามงามล้ำค่า
ร่มเย็นหนักหนาสุดจักหาใดเท่า

แสนภูมิฤดี
ด้วยมีสาวงามที่งามพริ้งเพรา
คนสวยโพธารามแสนงามเฉิดเฉลา
เพราพริ้งตาน่าชม

โพธารามทุกยามงามเด่น
ผู้ใดได้เห็นแล้วเป็นนิยม
อยากฝากใจในสังคม
ถิ่นที่สุขสมร่มเย็นนี้ไม่หน่าย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสน่ห์โพธาราม