สุราษฎร์ธานีศรีไผท

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุราษฎร์ธานี
ถิ่นแดนคนดีศรีไผท
อยู่ในท่ามกลางหว่างแคว้นแดนใต้
บ้านเมืองสดใสวิไลงามครัน

แม่น้ำตาปี
หล่อเลี้ยงธานีและพืชพันธ์
ให้ความรื่นรมย์สุขสมดังมั่น
ประหนึ่งสวรรค์วิมานบนดิน

พระธาตุไชยาสถาปนามาแต่โบราณ
สูงค่าตระการเร้าดวงมานนั้นให้ถวิล
รักษ์แผ่นดินไทยนี้ไว้มิคลายสูญสิ้น
ปกป้องธานินถิ่นที่ทำกินของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทพกร บวรศิลป์
© ขอทราบข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งทำนองด้วยครับ
mayor51@hotmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุราษฎร์ธานีศรีไผท