ปีกหมุนสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชาติเชื้อชาตรีส่งศักดิ์ศรีคนกล้า
อยู่เดินเหินนภาเป็นอาจินต์
ไม่คิดเกรงภัยฝากชื่อไว้ทั่วถิ่น
ให้คนเขาระบือจินตนา

ปีกหมุนสมญาด้นเวหาไปทั่ว
แบกภาระรอบตัวไม่เหนื่อยล้า
ต่างล้วนภูมิใจได้รับใช้ชาติมา
ชีพเรานี้มีค่าเกินกล่าวขวัญ

จะบกอากาศหรือ ต.ช.ด.
ปีกหมุนเราหนอเหมือนไม้ร่วมกอเดียวกัน
ต่างสีต่างเหล่าใช่สิ่งสำคัญ
เราล้วนผูกพันมั่นศรัทธา

อยู่ทิศทางใดร่วมใจไว้ทุกคน
เลือดปีกหมุนเราข้นเข้มหนักหนา
ตายไหนตายกันไม่เคยหันหนีหน้า
ให้ศักดิ์ศรีสมญาชูเชิดไว้
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปีกหมุนสัมพันธ์