เสืออากาศเกรียงไกร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สูงเยี่ยมเทียมสรวงเห็นสู่ห้วงนภากาศ
สมนามชายชาตินักรบกาจกล้าเกรียงไกร
ปกปักรักษาอาณาเขตแดนแผ่นฟ้าเอาไว้
ไม่ประหวั่นภัยอันใดพร้อมจะรบไล่ปวงไพรี

เหิมห้าวใจหาญยุทธการคือหน้าที่
ทุกคนพร้อมพลีพร้อมตายที่รณรงค์
ชีพดับลับหายไว้ลายศักดิ์ชายด้วยใจจำนง
เพื่อให้ชาติเราธำรงสมศักดิ์สูงส่งนามคนไทย

เหนือเขตน่านฟ้าแม้ปัจจาคิดบังอาจ
รบรันฟันฟาดเสืออากาศไม่กลัวใคร
ไม่ให้ภัยพาลหาญมาปั่นรานอธิปไตย
ธรณีนี้หวงไว้มิยอมให้ใครมาครองกัน

ผองลูกทัพฟ้าล้วนอุรารักกันมั่น
เราเลือดเดียวกันสายสัมพันธ์มั่นไมตรี
ร่วมจิตกายใจไว้ดังช่อชัยพฤกษ์สดสี
เกียรติศักดิ์ชายชาตรีรักเหนือชีวีจนวันตาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำกองทัพอากาศ
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสืออากาศเกรียงไกร