ยุวเกษตรกร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราผองเกษตรกรรุ่นเยาว์เพียรเร้าเอางานกัน
ปองหมายสร้างสรรค์งานเกษตรเรานั้นรุดไกลมั่นดังใจ
เฝ้าฝึกฝนตนนั่นเพื่อมาช่วยกันกอบการอันยิ่งใหญ่
เพิ่มผลผลิตไว้สมบูรณ์ขึ้นดังใจเราปองใฝ่มั่นจริง

ปฏิญญาไว้เหนือดวงใจพร้อมทำงานให้ดีเด่นไปทุกสิ่ง
เราเพียรเรียนจากการทำจริงมิยอมทอดทิ้งทำได้แน่จริงเหมือนใจ
เกศกรกายกมลจดจำใส่ตนค่าล้นเกินครวญใคร่
หากรู้จักใช้งานจะยากเพียงใดทำไม่ได้ไม่มี

เรายุวเกษตรกรร่วมใจมั่นในสามัคคี
เรารักศักดิ์ศรีงานเกษตรเรานี้มิเคยที่แปรผัน
จะยากเข็ญเพียงใดอดทนสู้ไปด้วยใจรู้สำคัญ
เราเลี้ยงโลกนั้นชุบชนม์ชื่นทั่วกันเขาลือลั่นกันไกล

ร่วมใจกายหมายพัฒนาพื้นดินทรงค่าด้วยศรัทธาฝันใฝ่
นำไทยให้ประเทืองเรืองไกลผองเราร่วมใจสรรค์ทางสร้างไทยไว้มั่น
ชาติธำรงคงได้หากเราร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน
งานทุกสิ่งสรรพ์คงลุล่วงเร็วพลันแม้เราหมั่นเพียรไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงรุ่นหลังๆ ของครูเอื้อ

จังหวะบีกิน
ศศิธรารัตน์
© อยากฟังเพลงด้วยค่ะ
อรุณรัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยุวเกษตรกร