ร่มนนทรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  ร่มนนทรี ร่มดวงฤดีของชาวขจี
เป็นขวัญชาวเกษตรทั่วธาตรี
โลมชีวีให้ชื่นรื่นเริงใจ
ร่มนนทรี แผ่ความขจีไปทั่วแดนไทย
แม้เราจะอยู่ห่างไกลเพียงใด
ร่มดวงฤทัยยังดลใจให้สราญ
ชุ่มชื่นรื่นอารมณ์
พริ้มพรมแต่ความชื่นบาน
สดชื่นฉ่ำด่ำวิญญาณ
สำเริงสำราญเบิกบานฤทัย
โอ้นนทรี ร่มเงาขจีมีทั่วแดนไกล
รักเราคงอยู่คู่เคียงกันไป
ชื่นในฤทัยยามเราเคียงใกล้นนทรี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จ่าดี

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขับร้องโดย วินัย จุลบุษปะ
-
© ร้องซ้ำตั้งแต่ "ชุ่มชื่นรื่นอารมณ์" จนจบ
-
© จังหวะบีกิน

© เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
สุนทร พ.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มนนทรี