นนทรีสีทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นนทรีแย้มกลีบสยาย
เรื่อเรืองคล้ายสีทอง
งามเอ๋ยงามผ่อง
ชวนให้ปองใฝ่ฝันไม่คลาย

เคยเนาเคล้าแอบอิงขวัญ
ร่มเงานั้นซึ้งใจ
ยันหวนครวญใคร่
ฝังใจใฝ่จำสัมพันธ์นั่น

จากไปยังแห่งใด
ฝากใจไว้เคียงขวัญ
ไม่ร้างรักผูกพัน
ยังรักมั่นหนักหนา

นนทรีนี้ติดเตือนขวัญ
พวกเรานั้นทุกครา
มันเหมือนเตือนว่า
ขวัญจงอย่าราร้างลืมถิ่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนนทรีสีทอง