กว่าไทยจะเป็นไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  กว่าไทยจะเป็นไทยเป็นชาติ
กว่าจะเป็นเอกราชดั่งที่เห็น
กว่าจะมีแดนไทยเนาเราต้องผจญทนลำเค็ญ
ชีพเป็นเครื่องสังเวยพื้นดินที่มี

เลือดไทยต้องหลั่งไหลโลมร่าง
สิ้นชีพวางอย่างอาจองส่งศักดิ์ศรี
เพื่อธำรงความเป็นไทยแม้ร่างแหลกไปไทยยอมพลี
ให้มีสิทธิ์เสรีในที่ของตน

ปวงบรรพไทยเอากายเข้าป้อง
แดนไทยเราครองไม่ยอมถอยร่น
ลูกไทยกายใจควรแข็งแรงข้น
ปกปักรักษาถิ่นตนเยี่ยงบรรพชนฉะนี้

อยากให้ไทยเป็นไทยคงมั่น
ต้องร่วมแรงเข้าช่วยกันไม่หน่ายหนี

1. อย่าลืมตัวมัวงมงายยามเมื่อภัยพาลมาราวี
ต้องพลีชีพของเราเข้าป้องพื้นดิน

2. หากลืมตัวมัวงมงายยอมให้ภัยพาลมาราวี
ไม่มีที่ไว้ครองจะต้องช้ำใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงประเภทใดค่ะ
นศ.
© เรื่องการพลีชีพเพื่อชาตินั้นสังคมปัจจุบันการพลีชีพเป็นเรื่องที่คนบ้าก็ทำได้
ทำยังไงจะสอนให้เป็นผู้อดทนอดกลั้นและรู้จักพอใจเท่าที่มี เพื่อประคองแผ่นดินแม่ไว้ไม่ให้ตายไปต่อหน้าต่อตา

กเบื้องจาน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกว่าไทยจะเป็นไทย