กว่าจะสิ้นรอยระกำ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้เวรหรือกรรมได้ทำไว้ปางใด
จึ่งตามน้อมนำเราให้ร้างคู่ไปเร็วพลัน
สู้ทนอดออมถนอมใจกัน
อกเอ๋ยไยนั่นเสียแรงเคยมั่นกันมา

เธอนะเธอเป็นไปได้
ช่างกระไรไม่นึกว่า
กว่าจะสัมพันธ์กันนั้นยากเย็นหนักหนา
แล้วไยเธอมาร้างเลือนแรมราให้ตรม

ไม่เคยคิดเลยว่าเธอนั้นเรรวน
เมื่อยามรักใจเร็วด่วนจึงป่วนระทม
กล้ำกลืนชื่นแดถึงแม้ตรอมตรม
ไม่หายคลายข่มฝังใจอารมณ์อาลัย

รอยระกำนั้นไม่สิ้น
จะถวิลไม่ลืมได้
จวบจนผลกรรมนำน้อมให้เธอนั่นไซร้
ร้าวรานฤทัยสมดังเคยได้สร้างกรรม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกว่าจะสิ้นรอยระกำ