ความรักให้เช่า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ความรักให้เช่าแม่เอ๊ยรสชาติชวนเชยเชิญเลือกชมได้
หากแม้นชอบใจถึงค่อยหาไปครองรักใคร่ดังหวัง
ก็ล้วนแรกรุ่นสดใสผิวผ่องอำไพชวนให้ครวญคลั่ง
ได้รักสักครั้งแล้วจะเคลิ้มครางไม่เหินห่างไปได้

สาวสวยทรงสคราญหน้านวลชวนฝันสรรมาแยะไป
จะช่วยคลายทุกข์ในฤทัยนี้ให้คลาดคลา
ไม่ซื้อไม่ว่าอะไรแวะก่อนเป็นไรชมได้ดังว่า
สพสมอุราเหมือนที่หวังมาจะเร้าร่าลืมเศร้า

ความรักให้เช่าแม่เอ๊ยขออย่าเมินเลยกันอยู่ซีเล่า
โรครักแรงเร้าผลาญจิตนิจเนาให้ร้อนเราไฉน
ใฝ่รักก็ต้องตั้งตามิให้ใครมาชิงช่วงไปได้
เมื่อพลั้งพลาดไปมิต้องเสียใจลองรักใหม่ซีนั่น

รักร้างจางฤทัยหากมีคู่ใจทุกข์คลายหายพลัน
ชีพจะเริงเพราะเรารักกันสัมพันธ์อุรา
นั่งเหงาเศร้าอกอยู่ไยหาเพื่อนปลอบใจไปชื่นดีกว่า
อย่าทำบึ่งชาแท้ก็หมายมาพอรู้ท่าหรอกนั่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขับร้องโดย บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ จากแผ่นเสียงลองเพลย์ชุดรำวงอย่าเสียเชิงชาย และตะลุงความรักให้เช่า จากการขับร้องของถวัลย์ พุกาธรและบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี บ.โรต้าแผ่นเสียง-เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ สตูดิโอ บันทึกเสียง
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความรักให้เช่า