ม่านบังใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้ใครไหนเล่าคอยแนบเนาเล้าโลมฤทัย
ด้วยความรักใคร่มิเคยได้ร้างในอารมณ์
ติดตรึงซึ้งมั่นล้นทรวงซ่านสัมพันธ์เกลียวกลม
เฝ้าปองชิดชมมิเลือนล่มแล้งในฤดี

มิทันเท่าไหร่กลับเมินหมางไปไยกัน
ทำเป็นพะวงงงงันเคลือบแคลงสัมพันธ์เคยมี
น้ำคำก่นให้เสียดแสลงในชีวี
ไยเธอหลงลืมไมตรีลืมความภักดีนานครัน

โอ้ความสัมพันธ์ดังม่านบังขวางกันดวงใจ
ด้วยเรามิได้คิดตรองให้ซึ้งในใจกัน
ผิดใจนิดหนึ่งจึงเคียดคลั่งร้างราไปพลัน
ที่เคยรักมั่นพลันมาหน่ายไร้ความอาวรณ์

แม้เราใฝ่ใจปองครองรักกันดังมั่นหมาย
ควรหรือมาคิดทำลายสัมพันธ์ให้ฤทัยคลายคลอน
หัวใจโศกสะเทื้อนรักร้างเลือนสิจึงย้อน
ครวญคะนึงถึงความก่อนขวัญลอยร่อนย้อนคืนมาไย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงม่านบังใจ