ไร้ชื่อ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ไร้ชื่อให้คนเขาลือเช่น
ว่าเธอนี้เป็นวีรชนเฉกคนทั้งหลาย
มิใช่ว่าเธอสิ้นไร้ศักดิ์ชาย
แท้เธออาจตายวางชีพวายเป็นชาติพลี

เธอจริงจังและตั้งใจน้อมในศรัทธาคงมั่นทุกครา
มิได้ระอาแม้ว่าหมองใจยังไม่หน่ายหนี
หมายมั่นสร้างธรรม์สรรค์ไทยนี่
สร้างสิทธิ์เสรีสามัคคีให้มีมั่นคง

ฝันใฝ่ด้วยกายและใจมั่น
ให้คนสำคัญเป็นนิรันดร์ผูกพันลุ่มหลง
มิหวั่นด้วยความใฝ่ฝันอันยิ่งยง
น้ำใจอาจองจึงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปร

คุณความดีเธอสร้างทำน้อมนำเรื่อยมาคนไม่ซึ้งค่า
ขวัญอย่าระอาขออย่าท้อใจยอมให้พ่ายแพ้
มิสิ้นผู้คนระบิลแน่
หากเธอมมิแปรความคะนึงคงซึ้งสักวัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะรัมบ้า
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไร้ชื่อ