แด่แสงเดือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พยงค์ มุกดา
ทำนอง พยงค์ มุกดา     
  เมื่อแสงเดือน
เฉิดโฉมเยือนแผ่นฟ้างาม
หมื่นแสนดาวลอยเลื่อนหนึ่งแสงเดือนนงราม
เธอนั้นงามกว่าใคร

โลกโสภา
เมื่อน้องมาสู่ฟ้าไทย
เปรียบเหมือนเดือนดวงเด่นเปรียบน้องเป็นขวัญใจ
นางสาวไทยผู้งดงาม

หากเดือนดับแรมลับสิ้น
แต่เดือนแห่งดินมิลับตาม
เปล่งรวีศักดิ์ศรีงาม
เทิดนามหญิงไทย

แด่แสงเดือน
อย่ารู้เลือนดับแสงไป
ให้ยั้งยงคงอยู่ยอดพธูหญิงไทย
เป็นขวัญใจชั่วนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของวงดนตรีมุกดาพันธ์
เทพกร บวรศิลป์
© เพลงนี้จังหวะแทงโก้
แต่งเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวไทยที่ชื่อแสงเดือน
จางวางเพลิง
© นางสาวไทย ชื่อแสงเดือน แม้นวงศ์ ครับ
มิค
© นับเป็นสุดยอดบทประพันธ์ ได้ฟังเมื่อกว่า30ปีก่อนจนบัดนี้ยังจำเนื้อร้อง-ทำนองได้ไม่รู้ลืม ประทับใจจริงๆ เสียดายที่เป็นเพลงเฉพาะกิจคือชมโฉมนางสาวไทย แสงเดือน แม้นวงศ์ เมือพ้นสมัยจึงถูกลืม
ชัย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแด่แสงเดือน