ทุงยาเล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) ทุงยาเล เล เล เล เล สุขใจ
ยามปลื้มลืมทุกสิ่งใด
ขับลำนำร้องรำกันไป
ชื่นหทัยหาใดเทียมทัน

(ช.) แสงจันทร์นั้นเป็นสื่อดลใจ นะให้เราชิดใกล้น้องจงได้เมตตา
(ญ.) จันทร์ฉายส่องมา
(ช.) เห็นดวงหน้านวลน้องผ่องพราย
(ญ.) เจ้าชู้ ผู้ชาย เอ้ว! หน้าไม่อายดูรักง่ายจริง
(พร้อม) เอ้าว่าไซยาบาเล่ เอ้าว่าไซยาบาเล่ เล เล เล เล เล เล... (สร้อย)

(ช.) หวังปองเหมือนเดือนผ่องปฐพี
(ญ.) แต่ดวงรัชนีนั้นมีหรี่แรมหาย
(ช.) แต่รักของพี่ชาย นั้นไม่คลายแรมหายสิ้นไป
(ญ.) ยามร้างห่างไกล น้องหวั่นใจกลัวรักจะร่วงรา
(พร้อม) เอ้าว่าไซยาบาเล่ เอ้าว่าไซยาบาเล่ เล เล เล เล เล เล... (สร้อย)

(ช.) ขวัญใจน้องพี่ไม่กลับคืน
(ญ.) หวั่นกลัวรักชื่นนั้นจะขื่นภายหลัง
(ช.) ไม่คิดจืดจางน้องจงฟังพี่รักตลอดไป
(ญ.) กลัวหลงเสน่ห์ใคร
(ญ.) เอ้าพี่ถอดใจมอบไว้ให้เจ้าเอย
(พร้อม) เอ้าว่าไซยาบาเล่ เอ้าว่าไซยาบาเล่ เล เล เล เล เล เล... (สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... DexterPooh
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขอติงค่ะเนื้อร้อง เอ้าพี่ถอดใจมอบไว้ให้เจ้าเอย (ช)
ชายร้องไม่ใช่หรือคะ

อรุไร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงทุงยาเล