ถวายสัจจา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง รศ. ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ข้าพระพุทธเจ้า
เหล่าผองประชา
ขอถวายสัจจา
แทบบาทพระภูวดล

อยู่บนพื้นดินนี้
พร้อมยอมพลีชพแห่งตน
กตัญญูมากล้น
เพื่อผองชนบนผืนไผท

รักชาวไทยทุกถิ่นน้องพี่
สามัคคีไม่ปองร้ายผู้ใด
เพื่อไทยร่มเย็นเป็นสุขกายใจ
ถึงสบโภยภัยป้องไว้ให้ห่างภูมินทร์

ผองไทยหนึ่งใจน้อมเกล้า
เทิดเอาพระจอมธรณินทร์
เป็นดั่งหลักชัยของไทยแผ่นดิน
ถวายชีวินแด่จอมราชัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ศศิธรารัตน์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ นำมาจากทำนองเพลง "เหนือเกล้า" เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ศศิธรารัตน์
© เพลง "ถวายสัจจา" บริษัทเมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด ได้นำมาทำเป็นซีดีครั้งแรก เมื่อปี 2549 อยู่ในอัลบัมบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี "ถวายสัจจา" หมายเลขแผ่น MTCD-2100
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงถวายสัจจา