ฝนพระราชทาน (ฟ้าไม่ปรานี)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ฟ้าไม่ปรานี
ฝนไม่มีพื้นดินนี้คงแห้ง
ดินแตกระแหง
โถท้องนาดินแห้งแดดส่องดังเปลวไฟ

ขอไหว้เทวา
ฝนไม่มาน้ำตาข้าตกใน
รออยู่ไม่รู้วันใด
โอ้ฝนนี้ไม่ตกต้องตามกาลเวลา

คงเป็นบุญของเรา
จึงมีฝนเทียมอำนวยช่วยตกมา
บารมีขององค์พระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงประทาน

ฝนตกลงมา
พระมหากรุณาข้าฯ กราบกราน
นาข้าวฉ่ำน้ำชื่นบาน
ได้ฝนพระราชทานเราแสนสราญใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... DexterPooh
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© มีแต่ที่ขับร้องสดออกอากาศครับ
มิค

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฝนพระราชทาน (ฟ้าไม่ปรานี)