มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง (สถาบันส่งมาให้)
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (พร้อม) วังเจ็ดรินถิ่นตั้งวิทยาลัย
นามนั้นเกริกไกรก้องไปทั่วในธาตรี
เราภูมิภาคพายัพยงยศเยี่ยมในศักดิ์ศรี
อาชีวะแห่งนี้มากมีหลักการ

หมู่ชาย) พาณิชย์และเศรษฐกิจศิลปกรรมศึกษาชำนาญ
ทุกคนตั้งใจในการทำงานผองเราต้องการช่วยชาติไทย

หมู่หญิง) ทั้งสร้างเสริมภาวะสังคมก้าวไกล
มุ่งพัฒนาเมืองไทยรุดหน้าว่องไวในทางเจริญ

หมู่ชาย) ถึงยากเย็นขุกเข็ญพร้อมใจเผชิญ
เราผองก้าวเดินด้วยความมั่นคงในใจ

หมู่หญิง) เรารักสมัครสมานประสานเพื่องานก้าวไกล
สมที่หวังตั้งใจช่วยไทยประยูร

หมู่ชาย) รักชาติอีกศาสน์กษัตริย์
และช่วยรักษารัฐธรรมนูญ

หมู่หญิง) มิยอมให้สูญหวังไทยไพบูลย์
มากมายเพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน

พร้อม) เราทั่วกันย่อมพลีเนื้อเลือดชีวิน
สร้างไทยนี้ให้โสภิณสมนามแผ่นดินแดนไทยถิ่นทอง

พร้อม) ถึงยากเย็นขุกเข็ญพร้อมใจเผชิญ
เราผองก้าวเดินด้วยความมั่นคงในใจ
เรารักสมัครสมานประสานเพื่องานก้าวไกล
สมที่หวังตั้งใจช่วยไทยประยูร

รักชาติอีกศาสน์กษัตริย์
และช่วยรักษารัฐธรรมนูญ
มิยอมให้สูญหวังไทยไพบูลย์
มากมายเพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน

เราทั่วกันย่อมพลีเนื้อเลือดชีวิน
สร้างไทยนี้ให้โสภิณสมนามแผ่นดินแดนไทยถิ่นทอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เพลงในชุดนี้มี 4 เพลง ได้แก่
1. มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (หมู่)
2. ตามความฝัน (มาริษา อมาตยกุล นำหมู่)
3. วังเจ็ดริน (วินัย จุลละบุษปะ)
4. รำวงสาวชาววัง (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)

บันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตราสุนทราภรณ์หน้าสีส้ม
รหัสแผ่น S.E.P.0063
SIDE 2
45 R.P.M.
เทพกร บวรศิลป์
© พ.ศ.2512 มีกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จัดงานแสดงดนตรีขึ้นที่สวนพฤกษชาติห้วยแก้วฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย แสดงดนตรีเลียนแบบวู้ดสต๊อค เจ็ดวันเจ็ดคืน หลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มกันอยากทำเพลงสถาบันตามกาลเวลา กลุ่มริเริ่มมาจากนักศึกษาแผนกช่างทุกแผนก คนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันและน่าจะรู้เรื่องเพลงสถาบันชุดนี้ดี คือ พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ซึ่งในเวลาต่อมาได้ไปเกี่ยวข้องกับเพลงสถาบันของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ด้วย
พิษณุ เชื้อเมืองปาน
© น่าจะนำเพลงมาลงในเวปไซต์ ให้สามารถเปิดฟัง โหลด ได้นะครับ อยากได้จัง
พ.ต.สมเกียรติ พัชรศาสตรา (ศิษย์เก่า)
© ฮาก่ยังใค่ฟังบ่าเฮ้ย
ศิษย์ตีนดอย
© ฟังแล้วรำลึกถึ
งสมัยเรียนนึก
ถึงเพื่อนๆครูบาอาจารย์ครับ
ศิษย์เก่าชกล.4
© ฟังแล้วรำลึกถึ
งสมัยเรียนนึก
ถึงเพื่อนๆครูบาอาจารย์ครับ
ศิษย์เก่าชกล.4

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ