รำวงยายกะตา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย หมู่ช.ญ. - มาร์ช)
ยายกะตายายกะตา เขาพากันแห่แกไป
เอ้าเราช่วยกันอวยชัย ให้พรทั้งยายกะตา
คิดอะไร หวังได้สิ่งไหนจงสมอุรา
ให้เงินทองไหลมา ทั้งยายกะตาแสนสุขสำราญ
สุขสำราญ สุขสำราญ สุขสำราญ สำราญ สำราญ

(แซมบ้า)
(ญ.๑)ข้าวในไร่นามากมาย ท่านตาและยายให้ทาน
ผู้อดอยากเข็ญใจมานาน ต่างก็ได้รับทานแบ่งปัน
(ดนตรี)
(ช.๑) ช่วยกันแห่ยายกะตา เอ้ามาซิ มาแห่กัน
(ช.๒) เอ้าตามแห่เขาไปให้ทัน ช่วยกันแห่ทั้งตากะยาย
(หมู่ ญ.) แห่ตายาย (หมู่ ช.) แห่ตายาย
(หมู่ ญ.) แห่ตายาย (หมู่ ช.) แห่ตา (หมู่ ญ.)แห่ยาย
(สร้อย)

(บีกิน)
(ญ.๒) ผลบุญกุศล ช่วยดลฝนโปรยสู่นา นาของยายตา
(หมู่ ช.ญ.)นาของยายตา
ตาและยายมีความสุขา เพราะแกถือสัจจารักคุณธรรม
(หมู่ ช.ญ.)รักคุณธรรม
มีแต่ความซื่อตรง อยู่ดำรงมิเคยก่อกรรม
มุ่งรักษาถ้อยคำ ด้วยศีลธรรมนำใจ
หมั่นเพียรมิยอมแพ้ใคร ข้าวงามเต็มไปในนา
พวกเราต่างล้วนพึ่งพา พึ่งข้าวในนาตายาย
(หมู่ ช.) รักตายาย (หมู่ ญ.) รักตายาย
(หมู่ ช.) รักตายาย (หมู่ ญ.) รักตา (หมู่ ช.) รักยาย
(สร้อย)

(รำวง)
(หมู่ ช.) โอ้แสนสดชื่นจริง
(หมู่ ญ.) ผู้หญิงก็ชื่นใจ
(ช.๒ )ร่วมร้องรำสนุก เพราะเราหมดทุกข์แสนสุขหทัย
(ญ.๑)มะ เรามาร้องอวยชัย พร้อมใจกันร้องไชโย
(ช.๒ ญ.๑) มะ มาซิไชโย หวังให้สุโขยายตา
(หมู่ ช.ญ.) มาซิ ไชโยให้สุโขยายตา
ยิ่งยศงามหน้า ทั้งตากะยาย
ด้วยผลของความเมตตา ให้ตาและยายสบาย
พวกเราหญิงชาย โห่ร้องไชโย ร้องไชโย ร้องไชโย
ร้องไชโย ไชโย ไชโย
(สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... โย่ง, ป๋องศักดิ์
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้มีหลายจังหวะ ท่อนแรกเป็นรำวง ท่อนสองเป็นแซมบ้า ท่อนสามเป็นบิกิน ท่อนสุดท้ายเป็นรำวงเร็ว
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงยายกะตา