เขื่อนเจ้าพระยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เลิศ ประสมทรัพย์
ทำนอง เลิศ ประสมทรัพย์     
  เขื่อนนี้แสนงามสมนามโสภา
งามสมจริงดังว่าพื้นเจ้าพระยาพราวพราย
ยามต้องแสงอาทิตย์ประกาย น้ำแทรกเขื่อนกระจายเหมือนเสียงเพลงกรายน่าฟัง
แสงตะวันนั้นพลันใกล้ตก
ความหนาวเย็นคลุมปกวิหคก็พาสู่รัง
บ้างส่งเสียงสำเนียงแว่วดัง
บางตัวยังลืมรังเพราะถูกมนต์ขลังของเจ้าพระยา

เสียงน้ำแทรกกระทบประตูเขื่อน
ตลอดปีตลอดเดือนดังจากเขื่อนเจ้าพระยา
เหมือนดังสายฝนหล่นโปรยลงมา
เหล่าชาวประชาทำไร่ทำนาชื่นบาน
เขื่อนนี้มีมนต์เหมือนดลหัวใจ
ชาวบ้านนาบ้านไร่ก็ได้อาศัยมานาน
อันเขื่อนนี้ก็คือผลงาน
กรมชลประทานสร้างเขื่อน ขนานนาม "เจ้าพระยา"
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เอื้อ สุนทรสนาน ควบคุมวงดนตรี
คีติ คีตากร เรียบเรียง
จังหวะ โบเรโล่
จากแผ่นเสียง ชุด ความจริงใจของคนทรนง บ.โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศูภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
ดำริ
© ซึ้งค่ะ
ป้าแอ๊ด

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเขื่อนเจ้าพระยา