ร่วมรักร่วมแรง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  บุญของเรานำพา เกิดมาสนองกัน
บุญของเราตามทัน บาปกรรมก็หายไป
โอ้ ทั้งเราสองคน ยากจนและเข็ญใจ
เราหากินกันไป ใจเราใฝ่ต่อกันไม่คลาย

ช่วยกันทำทุกอย่าง เราทำทุกทางไม่วางแหนงหน่าย
ต่างร่วมเป็นร่วมตาย รักร่วมใจกายอดทน
ความรักเรางอกงาม สุขตามประสาจน
เรารักร่วมกมล เราไม่บ่นเราทนแต่ทำ

เราสองคนปรีดิ์เปรม อิ่มเอมด้วยผลและบุญ
เป็นเพราะเคยเจือจุน โชคบุญจึงหนุนนำ
ความทุกข์มีทีไร ปลอบใจสนองคำ
เราหาเช้ากินค่ำ รักเราฉ่ำไม่มีเคลื่อนคลาย

ต่างช่วยกันคิดอ่าน ช่วยกันทุกทางกอบการทุกแห่ง
ต่างก็ไม่ระแวง รักสุขเรามิแบ่งกัน
เป็นเพราะเรายังจน อดทนทั่วสาระพัน
เรารักร่วมชีวัน เราต้องหมั่นจะได้ไม่จนเนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สมถวิล
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ได้ฟังเพลงนี้ทำให้ได้กำลังใจในการใช้ชีวิตคู่ ผู้ประพันธ์ได้สรรสร้างบทเพลงด้วยถ้อยคำกวี สอดคล้องและกลมกลืนด้วยทำนองและคำร้อง ส่วนครูเอื้อไม่ต้องบรรยายเป็นนักร้องที่ร้องเพลงด้วยหัวใจจริงๆ ฟังครั้งใดรู้สึกอิ่มเอิมใจจนบอกไม่ถูก

สุวิทย์
© ๑. เป็นเพลงภาคต่อของเพลง "ยาใจยาจก"
๒. สุรศักดิ์ เอี่ยมมนตรี เคบขับร้องเพลงนี้
การ์ฟิลด์
© ฟังจากต้นฉบับ..ความทุกข์มีทีไร ปลอบใจสนอง"ค้ำ" และ ต่างก็ไม่ระแวง รักสุขเรา"มี"แบ่งกัน
เราเอง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่วมรักร่วมแรง