บูชานักรบ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  น้องรักรักบูชาพี่
ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ
สมศักดิ์ชาตินักรบ

น้องรักรักบูชาพี่
ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ
เกียรติพี่ขจรจบ

น้องรักรักบูชาพี่
ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน
ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ

น้องรักรักบูชาพี่
ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ
ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© อยากได้ความเป็นมาของรำวงมาตราฐาน
นู๋ทิว
© อยากได้เหมือนกัน

แจมด้วยอิอิ
© ใครหารูปภาพการรำวงได้ช่วยหาหน่อยความเป็นมาด้วยอยากได้จะส่งครู
คนที่อยากได้
© รูปภาพการรำจะเอาไปแก้0ฮะเพ่

อยากได้มั่งฮะ
© ดีเยย
อิอิ
© อยากได้ความเป้นมามาก๊มาก
มใ่ด

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบูชานักรบ