หญิงไทยใจงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เดือนพราวดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม

ขวัญใจหญิงไทยส่งศรีชาติ
รูปงามวิลาสใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงรำวงมาตรฐานใช้ท่ารำคือพรหมสี่หน้าและยูงฟ้อนหาง
แว่วเสียงเธอ
© เพราะมากๆนะคะแต่ต้องมีความหมายของเพลงด้วยนะคะ
ด.ญ. ปริยากร สรวนรัมย์ ป. 4/1
© เพลงนี้เป็นเพลงร้องหมู่และเพลงนี้ยังมีต่ออีก...เริ่มต้นด้วย..ดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่ จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ..ชีพตระกูลคือชาติเอกราชอธิปไตย ถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอย มีคำเพิ่มอยู่ที่...แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น (ร้องครั้งแรก)...ส่องให้เดือนงามเด่น(ร้องครั้งที่สอง)ต่างกันที่...ส่องกับส่ง...และคำว่า วิลาส ที่ถูกคือ..พิลาสใจกล้ากาจเรืองนาม ผิดพลาดอย่างไรช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
oaka
© เพราะจัง
เบญ
© ชอบเพลงนี้
เบญ เย้
© เพราะนะ

กวาว
© ไพรเราะมากๆค่ะ

เอมมี่
© ก็สนุกดีนะค่ะ
-///-
หมวย
© เพราะมากค่ะ
แบมบี้

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหญิงไทยใจงาม