ยากใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  แรกเจอเท่านั้นใจฉันวุ่นวาย
ทุรนทุรายคล้ายดังต้องมนต์
จิตใจรุ่มร้อนทอดถอนชอบกล
หัวใจสับสนดังต้องมนต์คาถา

จะนอนยังฝันผูกพันร่ำไป
จะอยู่แห่งไหนติดใจติดตา
ภาพเธอคอยหลอนสะท้อนอุรา
ฉันเป็นไรหนามันซ่านซ่าทุกยาม

เขาหายไปใคร่เจอ
คอยแต่เผลอเอ่ยถาม
ฝันฝันใฝ่คิดใคร่ติดตาม
เผยความในใจให้แจ้งเสียจริง

ได้แต่นั่งคิดนอนร่ำไป
จะทำไฉนใจคิดประวิง
สุดจะยากเย็นเกิดเป็นผู้หญิง
รักก็จำนิ่งให้ยากจริงหนอใจ

คิดคิดดูที่จริง
ถ้าหากหญิงชอบใคร
แล้วพลั้งปากฝังฝากดวงใจ
ก็ควรทำได้ด้วยใจเสรี

นี่ถูกบังคับกำชับกฎเกณฑ์
ว่าหญิงต้องเร้นซ่อนใจให้ดี
ถ้าหากเปิดเผยเอ่ยนำท่าที
แล้วก็จะมีคนเหยียดหยามซ้ำทรวง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะ ตะลุง
เพิ่ม คล้ายบรรเลง เรียบเรียง
จากแผ่นลองเพลย์ ชุดหัวใจร้องไห้
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยากใจ