สุดทางที่พะเยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ไม่จางจากรัก
พี่ยอมหยุดพักด้วยรักพะเยา
ความรักไม่อับเฉา
พะเยานี้คือสวรรค์

สุดทางรักแล้ว
ใจไม่แคล้วอาวรณ์ต่อกัน
ต่างประจักษ์ความรักผูกพัน
ฝันฝากใจฝันไม่คลาย

พะเยาสุดทาง
ไม่ร้างห่างไป
เจ้าเอยเจ้างามน้ำใจ
รักใคร่เกิดไว้มิวาย

สุดทางพี่แล้ว
ต้องมนต์ไม่แคล้วด้วยหลงทั่วกาย
ปองคู่เคียงเคล้ามิคลาย
เพราะได้ทรวงแท้แม่อิง

เป็นวาสนา
พี่มาได้พบเจ้าถึงพะเยา
ครองรักเคียงคู่เคล้า
พะเยานี้มียอดหญิง

พี่ปองรัก
ใจเจ้าภักดิ์บำเรอพี่จริง
เฝ้าวอนให้ลำน้ำแม่อิง
ถึงพี่ไม่ทิ้งแม่ไป

พะเยาผูกพัน
สวรรค์แห่งเรา
พี่มาสุดทางพะเยา
ทุกอย่างช่างเร้าฤทัย

สุดทางพี่แล้ว
ต้องมนต์ไม่แคล้วด้วยหลงเยื่อใย
พะเยามีรักฝังใจ
สมถิ่นสุดท้ายแห่งเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
พื้นเมืองทางเหนือ
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียง
จากแผ่นเสียง ชุด ความจริงใจของคนทรนง บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
ดำริ
© ไม่ทราบความเป็นมา..แต่งทั้งคำร้อง,ทำนองไพเราะมาก..อยากให้มีคาราโอเกะและเผยแพร่ให้มากๆ..เพื่ออนุรักษ์ไว้ไปนานๆ..และรำลึกถึงครูเอื้อ,ครูยรรยงและผู้แต่งเพลง...
ถาวร.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดทางที่พะเยา